Kwaliteit van een verbinding

Om de kwaliteit van een (internationale) verbinding te kunnen vastleggen, heeft de ITU een drietal criteria gedefineerd waaraan een ISDN-verbinding moet voldoen. Deze criteria zijn als volgt gedefinieerd:

  1. Errored Seconds: Minder dan 8% intervallen van één seconde met een BER (Bit Error Rate) groter dan nul.
  2. Degraded Minutes: Minder dan 10% intervallen van één minuut met een BER groter dan 10-6.
  3. Severely Errored Seconds: Minder dan 0.2% intervallen van één seconde met een BER groter dan 10-3.

Deze performance criteria zijn op maandbasis gedefineerd voor een beschikbare volledig circuit-geschakelde 64 kbit/s verbinding van 27500 km lang.

Deze bovenstaande totale toewijzing moet nog worden onderverdeeld aan de verschillende delen van de infrastructuur. Deze is onderverdeeld in 3 delen. Het local grade, het medium grade en het high grade gedeelte. Het local grade gedeelte is het lokale net tot de lokale nummercentrale. Het medium grade gedeelte eindigt meestal bij een internationale nummercentrale1, en het high grade gedeelte is het deel van de verbinding tussen de beide internationale verkeerscentrales. Voor dit gedeelte van de lijn is 25000 km gereserveerd, zodat er in ieder land 1250 km resteert voor het nationale net. Van de totale toewijzing worden de ES, de DM en de helft van de SES onderverdeeld volgens een verdeling van: 15%(L)-15%(M)-40%(H)-15%(M)-15%(L)

De andere helft van de SES is een bloktoewijzing die wordt gebruikt om te compenseren voor adverse network conditions (propagatie-effecten e.d.) voor het geval er een radioverbinding of een satellietverbinding wordt ingezet.

Bovenstaande toewijzing geldt dus voor een hypothetische verbinding van in totaal 27500 km, indien de verbinding korter is dient daarvoor te worden gecompenseerd.

« Terug   Verder»


1De grens tussen het medium grade en het high grade gedeelte is niet gestandaardiseerd.(Terug)

Lees verder