Evolutie van ISDN

Omdat de veranderingen in het net aanzienlijk, en daarmee tijdrovend en kapitaalsintensief, zijn is ISDN gefaseerd ingevoerd. In de eerste fase werd een smalband ISDN opgezet. Hierbij worden voornamelijk B- en D-kanalen ingezet. De te gebruiken bandbreedte is beperkt tot 2 Mbit/s. Het schakelen in de telefooncentrale gebeurt echter nog steeds op basis van 64 kbit/s kanalen. Hierdoor waren de H-kanalen niet te gebruiken.

De opbouw van dit smalband ISDN is in de meeste landen, waaronder Nederland, voltooid. De digitalisering en aanpassing aan het ISDN van het volledige telefoonnet is echter een langdurig proces. Om die reden werd in eerste instantie een digitaal overlay-net ontwikkeld. Dit overlay-net heeft in ieder district minimaal één digitale ISDN-centrale. Deze zijn onderling verbonden met digitale transmissietechnieken (glasvezels). Rond 1995, kon iedere potentiële ISDN-gebruiker via dit net van een ISDN verbinding worden voorzien.

Een probleem bij de invoering van een internationaal ISDN is dat, vooruitlopend op stabiele internationale standaarden, veel landen een eigen versie van een ISDN hebben opgebouwd. Hierdoor is integratie van de diverse nationale ISDN's niet direkt mogelijk. Om in deze situatie enige orde aan te brengen heeft ETSI een Europese ISDN-standaard ontwikkeld die juni 1993 is vrijgegeven. Rond die tijd zijn ook de eerste randappratuur beschikbaar gekomen. Vanaf die tijd is dus de grootschalige invoering van een internationaal smalband ISDN, althans binnen Europa, mogelijk geworden.

Oorspronkelijk was het de bedloeing dat het smalband ISDN uitgroeit tot een breedband ISDN (B-ISDN). Dit breedband ISDN moett het gebruik van veel hogere bitsnnelheden mogelijk maken. Dit net moet bitsnelheden boven de 100 Mbit/s aan de gebruiker kunnen leveren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van virtuele kanalen. Met dit net wordt het mogelijk om videocommunicatie en andere breedbandtoepassingen te ondersteunen.

Het mobiele netwerk, GSM en diens opvolger UMTS, werken voor de signalering ook op basis van SS7. Dit heeft een naadloze integratie tussen het mobiele net en het vaste net mogelijk gemaakt.
« Terug   Naar de specials»Lees verder