Diensten

Een ISDN kan een grote verscheidenheid aan telecommunicatiediensten leveren. Deze diensten kunnen in twee hoofdgroepen worden onderverdeeld:

  1. Bearer services;
  2. Teleservices.

Bearer services of netwerkdiensten bieden de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen twee uiteinden van het net, de S- of T-referentiepunten. Hiervoor is het noodzakelijk om gebruik te maken van de eigenschappen van het net. De technische specificaties van de bearer services hebben dan ook betrekking op de onderste drie lagen van het OSI-model. Er zijn zowel circuit- als pakketgeschakelde bearer services beschikbaar. Een voorbeeld van een bearer service is een 64 kbit/s transparante circuit-geschakelde verbinding.

Teleservices of telediensten bieden de mogelijkheid om informatie uit te wisselen tussen gebruikers. Deze services hebben dus betrekking op de lagen 4 tot en met 7 van het OSI-model. Op de onderste 3 lagen maken de teleservices gebruik van de bearer services. Voorbeelden van teleservices zijn telefonie, telex, teletex, videotex en facsimile.

Zowel de bearer services als de teleservices kunnen op hun beurt in twee sooorten diensten worden onderverdeeld:

  1. Basic services;
  2. Supplementary services.

De supplementary services of aanvullende diensten worden ook wel faciliteiten genoemd. Het zijn dan ook geen op zichzelf staande diensten maar uitbreidingen op de basisdiensten. Voorbeelden van aanvullende diensten zijn doorschakelen (*21 in het huidige telefoonnet) en automatisch terugbellen.
Voor de abonnee is het belangrijk dat de werking van deze faciliteiten onafhankelijk is van de geboden basisdienst. Zo dient de faciliteit doorschakelen bij telefonie en tekstcommunicatie dezelfde werking te hebben en, indien mogelijk, ook op dezelfde wijze te worden bediend.

« Terug   Verder»Lees verder