G.dmt
(G.992.1)

De ITU heeft ADSL gestandaardiseerd onder G.992.1 of G.dmt. Hiermee zijn datasnelheden mogelijk tot 8 Mbit/s naar de gebruiker toe en 864 kbit/s van de gebruiker af. De afstand van de abonnee tot de centrale is maximaal een kilometer of 6. Bij afstanden groter dan een kilometer of 2 neemt de datasnelheid af.

De datasnelheid als functie van de afstand.

G.dmt gebruikt een bandbreedte van 1104 kHz. Deze is als volgt ingedeeld:

Discrete Multitone.

Discrete MultiTone

Voor de overdacht van informatie wordt bij G.dmt gebruik gemaakt van discrete multitone, of kortweg DMT. Bij DMT wordt het upstream en downstreamkanaal opgedeeld in een aantal subkanalen van ongeveer 4 kHz breed. In ieder subkanaal wordt een deel van de totale datastroom verstuurd. Dit is gedaan omdat telefonlijnen het best geschikt zijn voor lage frequenties die voor spraak worden gebruikt. De hogere frequenties die voor ADSL worden gebruikt ondervinden storing en extra demping. Hoe hoger de frequentie hoe sterker de demping. Bij DMT wordt de data in een groot aantal subkanalen verdeeld zodat bij het verzenden rekening kan worden gehouden met de eigenschappen van de kabel voor dat frequentiegebied.
Lees verder