Ogg Vorbis

Ogg Vorbis is net als MP3 een audio codering. In tegenstelling tot MP3 is Ogg Vorbis patent vrij. Eigenlijk is Vorbis de audiocodering. Ogg is de naam van het file formaat; de wijze waarop de verschillende audiokanalen (maximaal 255) en de bijbehorende informatie in een file worden gezet. De filenaam van Ogg Vorbis gecodeerde audio eindigt dan ook op .ogg

Net als MP3 is Ogg Vorbis een niet-verliesvrije (lossy) audiocodering. Dat wil zeggen dat frequenties die toch niet of niet goed kunnen worden gehoord worden weggelaten. Hoe meer informatie wordt weggelaten, hoe minder bits per seconde, maar hoe slechter de kwaliteit. De manier waarop in Ogg Vorbis wordt bepaald welke informatie kan worden weggelaten verschilt van die van MP3.

Bij Ogg Vorbis kan de codering worden verricht op basis van een constante bitrate (bijvoorbeeld 128 kbit/s) of op basis van een constante kwaliteit. Deze laatste optie is de standaard instelling. Hierbij is de bitrate niet constant. Ogg Vorbis definieert 11 kwaliteitsniveau's van q-1 tot q10; q0 komt ongeveer overeen met 64 kbit/s, q5 ongeveer 160 kbit/s en q10 levert omstreeks 400 kbit/s. Kwaliteit q5 levert bijna CD kwaliteit en bij q6 is het verschil met een originele CD al niet meer hoorbaar. De standaard instelling is q3. Deze levert bij een bitsnelheid van ongeveer 112 kbit/s een vergelijkbare kwaliteit als MP3 op 128 kbit/s.


Lees verder
Externe links