APE

APE is een fileformaat voor verliesvrije audiocompressie van Monkey audio.

APE van Monkey Audio

Bij de meeste methoden voor audiocompressie, zoals MP3, is de audiocompressie gebaseerd op het feit dat het gehoor niet perfect is. Tonen die toch niet gehoord worden, worden uit de audio weggehaald. Hierdoor is de compressie dus niet verliesvrij. Hoe groter de compressie, hoe meer tonen uit het audiosignaal worden weggelaten.

Bij APE wordt de audio gecomprimeerd zonder verlies aan informatie. APE maakt gebruik van het feit dat het links (L) en rechts (R) signaal van een stereo audiosignaal voor een groot gedeelte dezelfde informatie bevatten en slechts langzaam veranderen. APE bepaalt uit het stereo audio signaal het som- en verschilsignaal (L + R en L - R). Daarnaast wordt op het som- en verschilsignaal een voorspellingsalgoritme losgelaten, zodat alleen de fout op de voorspelling hoeft te worden opgeslagen.

Het grote voordeel van deze methode is dat er geen enkel kwaliteitsverschil zit tussen het gedecomprimeerde signaal en het origineel. Het nadeel is dat de compressiefactor een stuk kleiner is dan met een niet-verliesvrije compressiemethode als MP3 mogelijk is. De compressiefactor is ongeveer een factor 2, terwijl met MP3 bij een zeer goede kwaliteit een factor 7 haalbaar is.
Lees verder
Externe links