Audiocodering

Audiocodering is het proces waarbij een audiosignaal, bij een bepaalde kwaliteitsdoelstelling, wordt omgezet in een zo klein mogelijke bitstroom. Anders dan bij compressie gaat hierbij in principe informatie verloren.

Bij alle belangrijke audiocoderingstechnieken wordt gebruik gemaakt van de eigenschappen van het menselijk gehoor. Het menselijk gehoor is niet voor alle frequenties even gevoelig en bovendien kan een sterke toon een andere toon die los wel hoorbaar is onhoorbaar maken (maskeren). Deze technieken bewerken het signaal dan ook in het frequentiedomein. Die frequenties die toch niet worden waargenomen worden uit het signaal verwijderd. De overige frequenties worden met meer bits beschreven naar mate de frequentie beter is te horen.

De meest gebruikte audiocoderingstechniek is MP3.

Lees verder