HSCSD

English

High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) is een toevoeging aan de GSM-standaard om de datasnelheid te vergroten. Door de data anders te verpakken, wordt de datasnelheid verhoogd van 9,6 kbit/s naar 14,4 kbit/s.

Bij GSM maken 8 gebruikers van dezelfde frequentie gebruik door deze in de tijd te scheiden, zie TDMA. HSCSD maakt het mogelijk om aan een gebruiker meer dan één van de acht beschikbare tijdsloten toe te wijzen. In de praktijk kunnen maximaal 4 tijdsloten aan een gebruiker worden toegewezen, zodat de maximale datasnelheid wordt vergroot tot 57,6 kbit/s.

Zie ook: EDGE, GPRS
Lees verder