UDP

English

Het User Datagram Protocol (UDP) is een transportprotocol dat gebruikt wordt op het internet. UDP wordt gebruikt voor de uitwisseling van boodschappen tussen computertoepassingen. UDP werkt bovenop IP, dat op zijn beurt verantwoordelijk is voor de adressering en routering van de datapakketten.

Voor het uitwisselen van de boodschappen opent UDP een bepaalde poort van de computer. De combinatie van IP-adres en poortnummer geeft dan de bestemming van de boodschappen aan. Deze combinatie wordt een socket genoemd. Dit maakt het mogelijk om op een computer verschillende toepassingen te draaien die data versturen via het internet.

UDP is er op gebaseerd dat de boodschappen snel en simpel met zo min mogelijk overhead worden verstuurd. De verbinding tussen bron en bestemming is niet gegarandeerd, er vindt geen volgordecontrole plaats en ook geen foutcorrectie. Als deze eigenschappen wel van belang zjijn dan wordt TCP gebruikt.

UDP is een protocol dat wordt gebruikt bij toepassingen waarbij het belang van een snelle data-overdracht belangrijker is dan de correctheid van die boodschappen, zoals chatten instant messaging en videoconferencing.

De algemene werking van UDP wordt beschreven in RFC768.
Lees verder
Externe links