IPv6

Internet Protocol versie 6, meestal kortweg aangeduid met IPv6 is de nieuwste versie van het IP protocol. Bij het bestaande Internet wordt gebruik gemaakt van versie 4.

De belangrijkste veranderingen van versie 6 ten opzichte van versie 4 zijn:

  1. Adressering: De adreslengte is gewijzigd van 32 bits naar 128 bits. Het probleem van IPv4 met een tekort aan IP-adressen wordt zo opgelost.
  2. Routering: De netwerkhierarchie voor de routering is veranderd. Er wordt nu gewerkt met een drietal lagen (TLA - Top Level Aggregator, NLA - Next Level Aggragator en SLA - Site Level Aggregator). Hierdoor kan de routering efficiënter plaatsvinden zodat de transportsnelheid wordt vergroot.
  3. Mobiliteit:
  4. Er is rekening gehouden met het gebruik van IP in een mobiel netwerk. Het protocol is dan ook uitgebreid met een Mobile IP (MIPv6) laag, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen mobiliteit op lokaal niveau (tbv bijvoorbeeld Bluetooth), verbindingsniveau (zoals in een Radio LAN) als op netwerkniveau (zoals voor mobiele netwerken als GSM en UMTS).
  5. Security:
  6. Het protocol is uitgebreid met IPsec ten behoeve van de authenticatie en encryptie.
  7. Real-time: In IPv6 zijn 2 verkeersklassen gedefinieerd, die het mogelijk maken om de vertragingstijd of het verschil in vertragingstijd (bij het verzenden van een aantal pakketjes van A naar B) te minimaliseren om de ondersteuning van real-time verkeer te verbeteren.

Een groot probleem bij de invoering van IPv6 is dat het huidige Internet zo veel omvattend is dat het niet eenvoudig is om dit over te zetten. De kans is dan ook groot dat IPv6 met name in de nieuwe generatie (mobiele) netwerken zoals UMTS zal worden geïntroduceerd.
Lees verder