Data compressie

English

Compressie betekent letterlijk samendrukken. In de computer en telecommunicatiewereld wordt hiermee bedoeld dat een bestand wordt verkleind op een zodanige wijze dat er geen informatie verloren gaat. De compressiefactor ligt dan ook niet vast. Deze methode wordt veel gebruikt bij het versturen en opslaan van databestanden.

Een goed voorbeeld is de datacompressie in de fax. Bij de fax worden niet de afzonderlijke pixels verstuurd (wit of zwart) maar worden de pixelreeksen vertaald naar hun kleur en de lengte. Bovendien worden veel voorkomende reeksen met een korte code beschreven (en niet veel voorkomende reeksen dus met een lange code) zodat de gemiddelde lengte van een codereeks wordt verkleind. Met deze compressietechniek wordt een gemiddelde compressiefactor van tien bereikt.

Bij opslag van computerbestanden wordt veelal gebruik gemaakt van Winzip. Het bekendste voorbeeld van compressie voor grafische afbeeldingen is GIF. Deze comprimeert bitmaps op soortgelijke wijze als de fax.

Daarnaast bestaan er ook compressiemethoden waarbij wel informatie verloren gaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bepaalde eigenschappen van de bron en/of de ontvanger. Dit wordt meestal codering genoemd.
Lees verder