Digitale signaalbewerking

Bij digitale signaalbewerking worden, meestal analoge signalen, real-time in het digitale domein bewerkt. Dit houdt in dat de signalen zowel in de tijd als in amplitude zijn gediscretiseerd. Doordat de signalen real-time moeten worden bewerkt, is de tijd die voor de bewerking beschikbaar is beperkt tot de tijd die beschikbaar is tussen de acquisitie van twee opeenvolgende signaalwaarden. Bij digitale signaalbewerking moet de realisatie (in hard- dan wel software) dan ook worden toegespitst op de tijd die beschikbaar is om de bewerking uit te voeren. Dit in tegenstelling tot dataverwerking (data processing) waarbij de data meestal off-line wordt bewerkt. De hoeveelheid tijd die voor de verwerking beschikbaar is, wordt hier dus niet beperkt door de snelheid waarmee de data wordt gegenereerd.

De afgelopen decade is digitale signaalbewerking een drijvende kracht gebleken in de toepassingsmogelijkheden binnen de telecommunicatie. In een relatief korte periode is het veranderd van een research curiositeit uit het laboratorium in een mogelijkheid voor een breed spectrum aan praktische applicaties binnen vaste- en draadloze netwerken. Heden ten dage is het één van de redenen voor de convergentie tussen telecommunicatie en de automatiseringssector. Door het toenemende belang van data en de convergentie van telecommunicatie met de omroepsector neemt het belang van digitale signaalbewerking alleen maar toe.
Mag ik ook wat zeggen?

Van oudsher wordt digitale signaalbewerking veel in telecommunicatieproducten toegepast. Met het beschikbaar komen van goedkope chips en goede betaalbare ontwikkelomgevingen is digitale signaalbewerking nu ook tot andere toepassingsgebieden doorgedrongen.

Digitale signaalbewerking wordt in vele toepassingsgebieden gebruikt.

Digitale signaalbewerking wordt nu dan ook toegepast in de meest uiteenlopende producten, van geavanceerde radarsystemen, meet- en regelsystemen tot goedkope consumentenelektronica. De grootste markt betreft goedkope embedded systemen die voor massaproductie zijn bedoeld, zoals draadloze telefoons, audioapparatuur (CD-speler, DCC-speler, MiniDisk), disk drives (tbv servo control) en modems.

De range aan telecommunicatietoepassingen voor digitale signaalbewerking is erg groot en nog steeds groeiende. Maar wat is digitale signaalbewerking nou eigenlijk? en wat zijn de voor- en nadelen van digitale signaalbewerking?