Radiospectrum
(frequentiespectrum)

Het radiospectrum, of frequentiespectrum, is het deel van het elektromagnetisch spectrum met een frequentie in het bereik tussen 9 kHz en 3000 GHz. Het radiospectrum is onderverdeeld in een aantal frequentiebanden.

Elektromagnetisch spectrumLees verder