GSM 1X

English

De term GSM1X wordt gebruikt om technologie mee aan te duiden die interoperabiliteit tussen GSM en CDMA2000 1X netwerken mogelijk maakt. GSM 1X maakt het mogelijk om abonnee's met dezelfde handset zowel van GSM als van CDMA2000 netwerken gebruik te maken. GSM gebruikers wordt hierdoor de mogelijkheid geboden om CDMA2000 diensten af te nemen.

GSM 1X technoligie is oerop gebaseerd dat een interconnectie wordt gemaakt tussen het GSM en het CDMA2000 netwerk met behulp van een zogenaamde gateway.

De abonnee's hebben een nieuw dual-mode mobieltje nodig dat zowel met GSM als met CDMA2000 overweg kan.
Lees verder