Telecom ABC Special - ISDN

Kanaaltypen ISDN

Om de gebruikers- en signaleringsinformatie te kunnen transporteren is kanaalcapaciteit vereist. In een ISDN zijn hiervoor een aantal typen kanalen gedefinieerd. Een kanaal wordt gekarakteriseerd door de gebruikte bitsnelheid en het type verkeer dat erover wordt verzonden. De belangrijkste typen kanalen die tot nu toe zijn gestandaardiseerd zijn:

  • B:  Een 64 kbit/s kanaal dat voor gebruikersinformatie zoals spraak, data en fax wordt gebruikt;
  • D:  Een 16 of 64 kbit/s kanaal dat wordt gebruikt voor zowel signalering als pakketgeschakelde datacommunicatie;
  • H:  Een 384 (H0), 1536 (H11) of 1920 (H12) kbit/s kanaal dat voor breedbandige diensten, zoals videocommunicatie, kan worden gebruikt. Deze reeks wordt nog uitgebreid met andere snelheden.

Naast deze digitale kanalen is gebruik van een 3.1 of 4 kHz analoog kanaal, het A kanaal, voor spraak mogelijk. Dit kanaal was bedoeld om geleidelijke invoering van een ISDN te vergemakkelijken.

Omdat de B- en de H-kanalen uitsluitend worden gebruikt voor gebruikersinformatie staan deze in de literatuur bekend onder de naam bearer channel. Dit is echter geen officiéle ITU benaming.


« Terug   Verder»Copyright © 2005 Telecom ABC. All Rights Reserved.
Template inspired by ronsguide.com